Meta Trader 4 Ichimoku Kinko Hyo Osilatörü

Forex piyasasında yatırımcıların başarı oranını artıran önemli faktörlerden bir tanesi de teknik analiz araçlarının başarılı bir şekilde kullanılabilmesi ve elde edilen sonuçların yatırımcılar tarafından nitelikli bir şekilde yorumlanabilmesidir.

Bu noktada trend hareketlerinin ve gücünün tespit edilmesinde yatırımcılara oldukça başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenen teknik analiz araçlarından bir tanesi de Ichimoku Kinko Hyo Osikatörü’dür. Yatırımcılar osilatör aracılığı ile forex piyasasında başarılı işlem modelleri doğrultusunda yatırım yapabilmekte, finansal güçlerini artırmak için gereken yeterliliği sağlayabilmektedirler.

meta-trader-4-ichimoku-kinko-hyo-osilatoru

Ichimoku Kinko Hyo Osilatörü Meta Trader 4 işlem platformunda Ekle/Göstergeler/Oscilators/Ichimaku Kinko Hyo yolu izlenerek grafik ekran üzerinde oluşturulabilmektedir. Ichimaku Kinko Hyo Osilatörü farklı teknik analiz araçlarının birlikte yorumlanması mantığı doğrultusunda işleyen bir sisteme sahiptir.

Ichimoku Kinko Hyo Araçları

Osilatörde kullanılan teknik analiz araçlarına ilişkin parametreler, yatırımcının işlem gerçekleştirdiği varlık, süre ve sermaye miktarı uyarınca değiştirilebilmektedir. Gerçekleştireceğimiz açıklamada piyasada yaygın olarak kullanılan parametre değerleri ve Meta Trader 4 işlem platformunda defult olarak gelen parametre ayarları baz alınmıştır.

  • Kijun Sen: 26 gün zaman periyodu uyarınca oluşturulmuş Hareketli Ortalama Grafiği
  • Tekan Sen: 9 gün zaman periyodu uyarınca oluşturulmuş Hareketli Ortalama Grafiği
  • Up Kumo: Tekan Sen ve Kijun Sen ağırlıklı ortalamaları fiyat değerlerinin, ortalamasının alınması ile fiyat değerleri oluşturulan grafiktir.
  • Senkou Span B: 52 günlük zaman periyodu uyarınca oluşturulmuş Hareketli Ortalamalar Grafikeleri
  • Down Kumo: Senkou Span B grafiğinin en yüksek ve en düşük değerlerinin ortalamasının alınması ile oluşturulmaktadır.
  • Chikau Span: Varlık fiyat grafiklerinin 26 gün ileriye kaydırılması doğrultusunda elde edilen fiyat grafiğidir.
  • Ichimaku Bulutu: Down Kumo ve Up Kumo grafikleri arasında kalan bölgeyi tanımlamaktadır.

Parametreler Penceresi

meta-trader-4-ichimoku-kinko-hyo-osilatoru-2

Yatırımcılar Ekle/Göstergeler/Oscilators/Ichimaku Kinko Hyo yolunu izleyerek Ichimaku Osilatörünü grafik ekrana çağırdıkların karşılarına parametre penceresi çıkmaktadır. Ichimaku Kinko Hyo penceresinde Parametreler, Renkler ve Görüntüleme olmak üzere üç sekme bulunmaktadır. Yatırımcılar bu sekmeler yardımı ile osilatörün parametrelerini ve grafik görünüm özelliklerini belirleyebilmektedirler.

Parametreler Sekmesi

Parametreler sekmesinde yatırımcılar Tekan-Sen, Kijun-Sen ve Senkou Span B grafiklerinin zaman periyodu seçimlerini gerçekleştirebilmektedir.

Renkler Sekmesi

Renkler sekmesinde yatırımcılar Ichimoku Kinko Hyo Osilatöründe oluşacak grafiklerin renk seçimlerini yapabilir, grafik gösterim şekillerini belirleyebilirler

Görüntülenme Sekmesi

Yatırımcılar görüntülenme sekmesinde Ichimaku Kinko Hyo Osilatörü’nün grafik ekran görüntülenme kriterlerini belirleyebilirler.

Ichimoku Kinko Hyo Grafiği’nin Yorumlanması

Ichimoku Kinko Hyo forex piyasasında kullanılan pek çok teknik analiz aracına göre trend oluşumlarını çok daha net bir şekilde belirlemeyi mümkün kılmaktadır. Yatırımcılara varlıkların fiyat değişimleri ile ilgili oldukça başarılı sinyaller verebildiği gözlemlenen osilatör, özellikle parametrelerin uygulanan yatırım strateji doğrultusunda belirlenmesi ve temel analiz verileri ile birlikte yorumlandığı durumlarda etkili sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

İchimoku Kinko Hyo Osilatörü aracılığı ile varlıkların fiyat değişimlerine ilişkin farklı yorumlar gerçekleştirmek mümkündür.

İchimoku bulutunun parite fiyat grafiğini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda yatırımcılar, paritenin değer kaybı yaşayarak, bir düşüş trendinin oluşabileceği, aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, paritenin değer artışı yaşayarak bir yükseliş trendi oluşturabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir.

İchimoku bulutu aynı zamanda yatırımcıların oluşan trendin gücünü yorumlamasını da mümkün kılmaktadır. Yatırımcılar İchimoku bulutunun kalın olduğu durumlarda oluşan trendin güçlü olduğu, ince olduğu durumlarda ise oluşan trendin zayıf olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedirler.

İchimoku bulutunun yanı sıra Osilatörde bulunan Chiku Span, Tekan Sen ve Kijun Sen grafikleri aracılığı ile varlıkların fiyat değişimine ilişkin sinyaller alınması mümkündür. Chiku Span grafiği parite grafiği ile birlikte takip edilerek, piyasada oluşan trendin yapısı anlaşılabilmekte, oluşan trendin geçmiş fiyat seviyeleri ile uyumluluğu gözlemlenebilmektedir.

Tekan-Sen ve Kijun-Sen grafiklerinin kesiştiği durumlarda ise, ilgili fiyat seviyesinde bir trend oluşumu gerçekleşebileceği yorumu yapılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazılarımız